top of page
Adsız tasarım-17_edited.jpg

Merhaba,

Ben Yasin Kuzdag,

Sporda Psikososyal Güvenlik projesinde bursiyer olarak görev almaktayım.

  • LinkedIn

Benim hikayem

23 Eylül 1998’de İzmir’de doğmuştur. 2021 yılında Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme dersi kapsamında, gerekli geçerlik ve güvenilirlik analizlerini tamamlayarak iş yerlerinde kullanılabilecek bir Mobbing ölçeği geliştirmiştir. Örgütlerde Liderlik dersi kapsamında “How do men and women differ in terms of their expectations about their jobs and the estimate position they are likely to become?” başlıklı bir araştırma önerisi sunmuştur. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi dersi kapsamında da LİMA şirketi satış ve pazarlama departmanı çalışanları ile görüşmeler gerçekleştirerek İş Analizi Projesi’ni tamamlamıştır.

 

Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji programında yüksek lisans yapmaktadır. Yüksek lisansın ilk yılında, TOHAD bünyesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin işbirliği ile yürütülen ve engelli kişilerin Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme kapsamındaki haklarından ayrımcılığa uğramadan ne ölçüde yararlanabildiği inceleyen projede araştırmacı olarak yer almıştır. Aynı zamanda, Kasım 2021’den Ağustos 2022’ye kadar organizasyonlara çeşitli alanlarda danışmanlık sağlayan Psikososyal Risk Yönetimi Enstitüsü’nde (PRISMA) stajyer psikolog olarak görev almıştır.

bottom of page