top of page
Spor Taktikleri

Sporda Psikososyal Güvenlik Rehberi

Spor alanında psikososyal riskler, ekonomi, eğitim, sağlık yoluyla önlenebilen, ayarlanabilen veya iyileştirilebilen biyolojik, psikolojik ve sosyal dengeyi engelleyen veya ihlal eden tüm durum ve olumsuz durumlar olarak kabul edilebilir.

Projemizde yola çıkmamızı sağlayan temel soru “Spor alanında psikososyal açıdan güvenli koşullar yaratarak sporcuların psikososyal riskler azaltılabilir mi?” olmuştur. Literatürde ve örgütsel psikoloji alanında bu sorunun cevaplarından birisi “sistem yaklaşımı” ve “psikososyal risk yönetimi”dir. ISO 45003 İş yerlerinde psikososyal risklere dair kılavuz için öncü çalışmalar yapan Leka vd. (2008), psikososyal risklerin yönetimi için kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve, elbette, çalışan sağlığı ve güvenliğinin diğer alanlarında olduğu gibi risk analizi ile başlayan ve tehlike kaynaklarını kontrol etmek için eylemlerin uygulanmasıyla devam eden bir dizi sistematik ve sürdürülebilir uygulamadır.

Spor alanında ise bu sorunun cevabını, yapacağımız araştırmalar sonucu elde etmeyi planlamaktayız. “Sporda Psikososyal Güvenlik” projesi, teorik arka plandan hareket ederek disiplinler arası perspektif ve karma araştırma metodolojisi ile sporcuların, antrenörlerin, spor örgütlerinin kullanabileceği bir rehber geliştirmeyi hedeflemektedir.

bottom of page