top of page

Proje Sürecimiz

Projimizde neler yapıyoruz

Not almak

Nitel Araştırma Fazı

Elit sporcuların ve bu yönde olan sporcuların, birlikte çalıştıkları antrenörlerin ve spor alanındaki diğer çalışanların psikososyal güvenlik alanında ihtiyaçlarını anlamak için bireysel görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Nicel Araştırma Fazı

Spor organizasyonlarının örgütsel düzeyde değerlendirmesi yapılacak, makro ve mikro düzeyde sporcu gelişimine teme oluşturan unsurlar analiz edilecektir.

Nitel fazda elde edilen bulgular ışığında spor alanında psikososyal güvenliği ölçmek amacıyla ölçüm aracı geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Açık Hava Toplantısı
Spor Taktikleri

Sporda Psikososyal Güvenlik Rehberi

Projenin nitel ve nicel fazında elde edilen bulgular ışığında spor alanın psikososyal güvenliğin temel ilkeleri belirlenerek, sporcuların, antrenörlerin ve spor organizasyonlarının bundan faydalanması amaçlanmaktadır.

bottom of page