top of page
Not almak

Nicel Araştırma

Nicel araştırmalar, sayısal olarak ölçülebilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri aracılığıyla sosyal olguları inceleyen ve bu olgular arasındaki neden sonuç ilişkilerini ortaya koyarak sosyal düzenin kanunlarını keşfetmeyi amaçlayan araştırmalardır. Geniş çaplı örneklemlerden nicel veriler toplayan, bu verileri istatistiksel olarak çözümleyen ve bulgularını genelleme amacı taşıyan araştırmalardır.

Projemizde geniş bir kitleye ulaşarak psikososyal güvenlik algılarını ölçümlemeye çalışacağız.

Laptop Klavyesi

01

Sporda psikososyal güvenlik ölçüm aracının geliştirilmesi

Sporcular, eğitmenler ve kurumlar ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edilerek Sporda Psikososyal Güvenliği ölçmeye yönelik bir araç geliştirilecektir.

02

Sporda Psikososyal Güvenlik ölçüm aracının uygulanması

Geliştirilen ölçüm aracı 20'den fazla branşta geniş bir sporcu grubuna, antrenörlere, diğer uzmanlara ve yöneticilere uygulanarak bir veri seti elde edilecektir.

Sayılar
bottom of page