top of page

Nitel Araştırma

Nitel araştırmalarda sık tercih edilen bireysel görüşme, sosyal gerçekliği ortaya çıkarmada derinlemesine araştırma yapmak için kullanılan bir veri toplama tekniğidir. Görüşülen kişiler ile yüz yüze veri toplamak araştırmanın derinliğini artıran bir faktördür.

Sporcular ile bireysel görüşmeler

Sporcuların psikososyal güvenliğe dair algılarını ve bu alandaki ihtiyaçlarını belirleyebilmek üzere 20'den fazla branştan sporcu ile görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Stretching Before a Run_edited.jpg

Antrenörler ile bireysel görüşmeler

Antrenörlerin psikososyal güvenliğe dair algılarını, kendilerinin ve çalıştırdıkları sporcuların bu alandaki ihtiyaçlarını belirleyebilmek üzere 20'den fazla branştan sporcu ile görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Basketbol antrenörü

Spor alanında çalışan uzmanlar ile bireysel görüşmeler

Spor alanında çalışan psikologlar, fizyoterapistler, diyetisyenler gibi sporcularla çalışan uzmanlarla bireysel görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Fizik Tedavi Oturumu
bottom of page