top of page
Adsız tasarım-2_edited.png

Merhaba,

Ben Ayberk Kırdemir,

Beden eğitimi ve sporda sosyal alanlarda doktora çalışmamı sürdürmekteyim. Projede doktora öğrencisi bursiyer olarak görev alıyorum.

Benim hikayem

5 Mayıs 1998 yılında Bingöl’de doğmuştur. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 2015-2019 yılları arasında spor yöneticiliği lisans eğitimini, 2020-2022 yılları arasında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. 2022 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Doktora programına kabul edildi. Nicel ve nitel veri analizi yapabilmektedir. Sporda psiko-sosyal alanlarda akademik çalışmalar yapmaktadır.

bottom of page