top of page
Adsız tasarım-9_edited.jpg

Merhaba,

Ben Kağan Güney,

İşletme yönetimi bölümü, Örgütsel Davranış alt alanında doktora çalışmamı sürdürmekteyim. Projede doktora öğrencisi bursiyer olarak görev alıyorum.

  • LinkedIn

Benim hikayem

Örgütsel Psikoloji Uzmanı olan çalışan Kağan Güney, İstanbul Bilim Üniversitesi’nden psikoloji lisans derecesini almış olup, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan da 2020 yılında mezun olmuştur. "Algılanan Örgütsel Travma Riski ve Çalışan İyi Oluşuna Etkisi" başlıklı yüksek lisans tezini Doç. Dr. İdil Işık danışmanlığında tamamlamıştır. İş hayatı boyunca organizasyonlarda ve projelerde farklı rollerde görevler almıştır. Çalışma ortamında etkin iletişime yönelik İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Kolay Gelsin” projesinde içerik geliştirme ve eğitmen rollerini üstlenmiştir.  “Esnek Çalışma Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi: İş Sürekliliğini ve Çalışan Psikolojik İyi Oluşunu Destekleyici Standartlar ve Uygulamalar” başlıklı projede gönüllü uzman olarak çalışmıştır. 

Akademik ilgi alanları içerisinde; "örgütsel davranış", "esnek çalışma", “örgütsel travmalar” "nitel ve nicel veri analizi", “psikososyal riskler”, "iş stresi", "çalışan ilişkileri" ve "çalışma ortamı" gibi konular bulunmaktadır. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, Örgütsel Davranış alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin eş finansman sağladığı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen “Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlemesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi”nde eğitmen olarak görev yapmıştır.

bottom of page