top of page

Sporda Psikososyal Güvenlik

Günümüzde spor sadece beden sağlığı, eğlence veya bireysel rekabete dayalı olmaktan çıkmış, ulusların birbirleri ile rekabet ettikleri, sporcuların birer profesyonel meslek edindikleri bir alan haline gelmiştir. 

Tüm bu sektörlerde olduğu gibi spor alanında da sporcuların motivasyonunu arttırmak, sağlığını korumak, ihtiyaçlarını analiz ederek bunları sağlamaya çalışmak hem sporcunun hem bağlı bulunduğu kurumun başarılı olmasını sağlayacak ve ayrıca ülkesine prestij kazandıracaktır. Bu bağlamda sporcularda herhangi bir çalışan gibi iş olarak yaptığı spor, çalışma koşulları, sosyal çevredeki ilişkiler, örgüt kültürü ve yönetim yaklaşımlarından kaynaklanabilecek ve kendi başına üstesinden gelebileceğinden fazla stresle başa çıkmak zorunda kalabilirler. Bu unsurlar, psikososyal riskler olarak ele alınmaktadır.

Sporda Psikososyal Güvenlik Projesi sporcularının psikososyal güvenliğini sağlamak amaçlı ne tür uygulamalar olduğunu araştırmayı sporcuların, antrenörlerin ve spor örgütlerinin bu bilgilerden faydalanması amaçlamaktadır.

İletişime Geçin

Sporda Psikososyal Güvenlik: Elit Sporda Psikolojik Sağlığın Belirleyicilerinin Modellenmesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından finanse edilmekte ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

bottom of page