top of page

Sporda Psikososyal Güvenlik Nedir?

Günümüzde spor sadece beden sağlığı, eğlence veya bireysel rekabete dayalı olmaktan çıkmış, ulusların birbirleri ile rekabet ettikleri, sporcuların birer profesyonel meslek edindikleri bir alan haline gelmiştir. “Elit sporcu” kavramı olimpiyatlarda, uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil eden sporcular için kullanılmakta olup, daha kapsamlı haliyle “sporda mükemmellik arayışlarının, olimpik veya profesyonel düzeyde yarışmaya katılmalarına ve başarılı olmalarına neden olan sporcular” şeklinde tanımlanmaktadır.


Elit sporda sporcular yüksek bir profesyonellik seviyesine ulaşmış ve sporcuların antrenman, yarışma, hazırlık ve eğitim süreleri artmıştır; haftada 40 saatten fazla çalışmaları söz konusu olmuştur. Bu yoğun iş sürecine bağlı olarak, sporcular da herhangi bir çalışan gibi iş olarak yaptığı spor, çalışma koşulları, sosyal çevredeki ilişkiler, örgüt kültürü ve yönetim yaklaşımlarından kaynaklanabilecek ve kendi başına üstesinden gelebileceğinden fazla stresle başa çıkmak zorunda kalabilirler. Bu unsurlara psikososyal riskler adı verilir. Psikososyal güvenlik, işin içeriği, tasarımı, iş ortamındaki sosyal faktörler, kişiler arası ilişkiler ve işin fiziksel şartlarının doğurduğu duygusal etkiler olmak üzere tüm unsurları ve bunlar arasındaki etkileşimi kapsar.


Elit sporcular da herhangi bir kurum çalışanı gibi organizasyonel sorunlar yaşayabilirler. Spor alanında psikososyal tehlikeler özellikle sporcu yaralanması ile bağlantılı olup, bunun yanında Örgüt Psikolojisi alanıyla ilişkili olarak bulunulan organizasyonun iç koşullarının da sporcuların psikososyal güvenliği ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Elit sporcuların karşılaştığı psikososyal riskler sporcuların sağlığının yanı sıra olimpik performansı da etkilemekte, çalışma ve yaşam kalitelerini düşürmektedir. Psikososyal açıdan güvenli, kaliteli çalışma yaşamı koşulları sunan elit spor sektörünün yaratılması, sporcuların psikolojik sağlıkları için koruyucu bir mekanizma olacaktır.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page