top of page

Elit Sporculuk ve İkili Kariyer

Elit sporcuların psikososyal güvenliklerini güçlendirecek unsurlardan birisi kariyer gelişimlerinin ve ikili kariyer şanslarının güçlendirilmesidir. Örgütlerde ikili kariyer, özellikle mühendis, araştırmacı, teknik personel vb. kişiler için geliştirilmiş kariyer yolunu işaret eder. Örneğin, bir mühendis isterse yönetim kariyerinde uzmanlaşma yolunda veya yönetim kadrosunda ilerleme yolunda devam edebilir. Sporcular içinse ikili kariyer daha karmaşık bir süreci ifade eder ve genel olarak eğitim ve spor kariyerinin bir arada yürütülmesini içerir. Spor ve spor psikolojisi araştırmalarında ikili kariyer olarak tanımlanan bu durum, Avrupa Komisyonuna göre sporcunun hayattaki tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan eğitim, öğretim ve spor sektöründe çalışmanın başarılı bir birleşimi olarak tanımlanmıştır.

Çift kariyerli sporcular akademik, psikolojik, psikososyal ve finansal olarak çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Spor alanında çift kariyerli bireylerin, antrenörlerinin ve bağlı bulundukları spor yöneticilerinin taleplerini yerine getirirken bir yandan da bağlı bulundukları eğitim kurumunun akademik takvimine ve gerekliliklerine uygun davranmakta sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Spor ve akademik kariyerlerini birlikte yürütmeye çalışan bireylerde oluşan kaygı ve belirsizlik, kafa karışıklığına; bireysel ve ailelerinin beklentilerini karşılamaya çalışmak ise tükenmişliğe ve hatta spor kariyerini veya akademik kariyeri bırakmaya götürebilmektedir. Sporcuların ve atletlerin spor, eğitim ve mesleki yaşantılarını uyumlu bir şekilde sürdürebilmeleri ve bu yolda karşılaşabilecekleri sorunlar ve zorluklarla başa çıkabilmeleri için zaman yönetimi, duygusal farkındalık, öz-denetim, öz disiplin, özerklik, iletişim becerileri gibi çeşitli bireysel yetkinliklere sahip olmaları kritik önem taşımaktadır.

Elit sporcuların ikili kariyer süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla baş etmek için gerekli yetkinliklerin değerlendirilmesi konusunda yapılan çeşitli araştırmalara bakıldığında, bu konu ile ilgili olarak sadece kısmi alanların araştırıldığı; elit sporcuların akademik ve profesyonel kariyerlerini bir bütün olarak alıp, psikolojik, ekonomik, akademik ve psikososyal olarak incelenmediği dikkat çekmektedir. Elit sporcuların fiziksel, psikolojik ve psikososyal olarak iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamak adına özellikle çift kariyer ile ilgili yaşadıkları zorlukları değerlendirmek ve çözüm yolları üretmek ihtiyacı bu projenin önceliklerinden biridir.


10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page